Category: Xêzefîlmî

Kuçeyê Kuncî
Kuçeyê Kuncî

Şima bi xeyr ameyê Kuçeyê Kuncî; tîya de kuklayî, derheqê cuye de çîyanê ecîban banderê ma kenê!

Tîya, kuçeyêko winasino ke cinawirêko super-qehreman, perîyêka bimeraqe ya hîrê serra û cinawirêko werdî ra hes keno resenê yewbînan seba ke banderkerdişî ma rê weş bikê.

Seba huyayîşî, dersî, biney henek û deyîranê bi çoşan hedre bibê!

Haydîîî
Haydîîî

Kêneka swîsreyije Haydî, cuye serê koyan ra hes kena û ca de embazan vînena.

Lajekêko bi nameye Pîtir est o ke her roj şono vere pesê bizan. Pîtir, Dapîra xo hetî de maneno, keyeyê înan koyî ra biney cêr o la dewe ra zaf dûrî nîyo.

Serdayîşê Dapîra Pîtirî û Pîtir reyde kaykerdiş Haydî keyfweş keno.

Haydî, sembola raştîye û holî ya. Hîkatêka bi çoş û pirî macera ya!

Cinawirê Zaf Şenikî
Cinawirê Zaf Şenikî

Xêzefîlmêkê newe yê panc cinawiranê şenik û bi meraqan o ke wexto ke kes çin bo, bi keyfêko pîl meydanê kaya yê gedeyan kifş kene.

Pembe, Kewe, Porteqalî, Zerd û Kesk her beşî de derûdorê xo kifş kene û bi saya kayan, xo,embazanê xo û dinyayê şinasnenê.

Babeta her beşî, derheqê cuya ê gedeyana ke newe rayîr şonê; wazenê embaztîye, empatîyî û xebata pêro pîya bander bibê û cîyayîyanê yewbînan fehm bikê.

Hargûşê Wêrekî
Hargûşê Wêrekî

Hargûşê Wêrekî; Xo hedre bikerê;
şima do Hargûşanê tewr Wêrekan ê Welatê-Hargûşan bişinasnê!

Nê maceraperestî bi pirç û bê tersan;
bi lezûbez û bi wêrekîya qehremanan têgêrenê!

Teletabî
Teletabî

Her serê sibayê roj akeweno û Teletabîyê ma wirzenê.

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa û Po her serê sibayî silam danê.

Ma do her serê sibayî Zarok TV de teletabîyan reyde dans bikerê.

Caillou
Caillou

Caillou bi rayberîya ma û pîyê xo derûdorê xo ra ewnîyeno, kifş keno û mûseno.

Caillou bi embazanê xo hîs keno, xeyal keno, awan keno.

Caillou serê ekranê Zarok TV de serebûtanê xo pare keno.

Doktor Bînoks
Doktor Bînoks

Doktor Bînoks bi xo durbin o, “nêzdî keno-dûr keno” û her roj babetek ser de xebitîyeno.

Bi zanayîşan û coşê xo, hêşê gedeyan şên keno.

Doktor Bînoks: Tena seba gedeyan nê, seba pîlan zî!

Morf
Morf

Eya Morfê ma şenik o, la serebûtê ey xişn ê.

Û helbet tena nîyo,

Morf, bi şinasî û dostê xo, têyê keyeyê Zarok Tvyî benê.

Gergeroke
Gergeroke

Kewê, Wisar, Xoser û Pişo…

Ê do her hefte seba macerayêka newe, raywanîye bikerê.

Deşt û koyan de, dewe û şaristananê tarîxî de ma do pîya bigeyrê.

Şima eşkenê kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Sîstemê Rojî
Sîstemê Rojî

Zarok TV – Sîstemê Rojî

Şima eşkenê kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Masha û Heşo
Masha û Heşo

Masha bi nêrehetîyanê xo fek Heşoyî ra nêverdana.

Heşo zî seba ke Masha ra zaf hes keno, seba aye keyfweş bikero heme çîyî keno.

Şima eşkenê daşinasnayîşê Masha û Heşo tîya de temaşe bikerê!

Digbyo Ejderha
Digbyo Ejderha

Digbyo ciwan ejdehayêk o. O û embazê xo seba serebûdan daristanê neweyî keşf kenê, her gama ke rastê porobleman yenê hetkarîya yewbînan kenê.
Ejdeha, ferîte û cinêk.
Û sewbîna simoreyêk est o.
Ê embaz û dostê daristanî seba ke çîyanê neweyan keşf bikerê bêsebir ê.
Şima eşkenê daşinasnayîşê Digbyo Ejderha tîya de temaşe bikerê.

Vico Viking
Vico Viking

Haydê ma wenîşê Drakare û wexto ke ma  deryayan de serebûdanê Vikingan ra biewnê ma vabirkanê xo akerê.
Hem dewa Flake de, hem zî welatanê zaf dûrîyan de ma do tewlê serebûdanê Vicê Jîrî bibê.
Lajê şefê vîkîngan Vîco şenik, her tim deryayan de pî û embazanê ey reyde gêreno. La zaf reyan serebûdê bitalûkeyî vejêyenê vernîya înan.
Şima eşkenê daşinasnayîşê Vico Viking tîya de temaşe bikerê.

Mi Ra Bawer Be
Mi Ra Bawer Be

Rojek Diegoyo dewe, o yo ke gonîserd o, rastê Ziggyî yeno û  Ziggy heqê hîrê waştişan dano ci.
La Ziggy, badî ke di waştişanê Diegoyî bi ca ano, hêzê ey bedilîyenê.
De hela ma biewnê nê her di embazê ke çolan de ciwîyenê se kenê?

Şima eşkenê daşinasnayîşê Mi Ra Bawer Be tîya de temaşe bikerê.

Gnoufs
Gnoufs

Gnoufî xo ronayê dinyaya ma ser,  heme çîyan bi metodêko nêyeno fehmkerdene wazenê, ceribnenê, fehm kenê û tehm kenê.

O wext bêrê ma nê vaşweranê eceban ra biewnê hela dinyaya ma senî keşf kenê û senî ciwîyenê!

Şima eşkenê daşinasnayîşê Gnoufs tîya de temaşe bikerê.

Ez û Robotê Xo
Ez û Robotê Xo

Eugene û robotê xo bi nameyê xo C.H.I.P, ma  silayîya dibistana xo ya teknolojîke kenê…
Eugene, C.H.I.P û embazê înan seba ke pirobleman safî bikerê, hêzanê xo yê xeyalîyan, teknolojîyî û jîrbîyayîşê C.H.I.Pî yê bêpeynîye xebitnenê û serebûdanê fantastîkan û bikelecanan ciwîyenê.
Şima eşkenê daşinasnayîşê Ez û robotê xo tîya de temaşe bikerê.

Mouk
Mouk

Mouk û Chavapa, embazê yewbinan ê û bi bisikletanê  xo dinya de gêrenê.
Hong Gongî ra heta Newyorkî, Brezîlya ra heta Madagaskar û Şîlîyî şinê.
Qey şima zî nêwazenê înan reyde bigêrê?
Şima eşkenê daşinasnayîşê Mouk tîya de temaşe bikerê.

Pipi Pûpû
Pipi Pûpû

Pipi, Pupu û Rosmary, seba ke Ma-Pa bivînê dest bi raywanîye kenê…
Qey çima nêzanê Ma-Pa kam a? yan zî kam o?
De haydê, ma serebûdanê înan ê fantastîkan û komîkan pîya kefş bikerê!

Milo
Milo

Hargûşê ma yo şenik û mereqdar Milo, her beşanê xo de, bi xeylî serebûdanê xo yê neweyan û bi keyfweşîye dinya nas keno.
Gelo şima zî wazenê beşdarê nê serebûdanê ke mirdîya xo meraqdar û başkêşan bibê?
Şima vat “Eya”?
O wext de haydê ma pîya temaşe bikerê.

Yakarî
Yakarî

Gelo şima amede yê ke bi yew domanê sîyûyan bikewê mîyanê serebûtan. Yakari, bi a cuya xo ya şên û weşe ke pêro domanî wazenê ke biciwîyê, yew cayîyo qij, çêr, camêrd o. Bi estorê xo yê sadiqî Virsikoyî xar kenê bi bejî, ko û banîyanê ke merdim û heywanî tey bi xeyr û weşî ciwîyenê û gore bi mewsîmî uca ra koçê cayekê bînî kenê. Yakari seba ke eşkeno ke heywanan reyde qisey bikero, qaydeyanê cuya nê heywanan museno. Yakari bi henek û nezaket musneno bi her kesî ke ganî cuya ke Kila Xozayê arda warye ra senî dersî berê girewtene. Şima eşkenê daşinasnayîşê Yakarî tîya de temaşe bikerê.