Hargûşê Wêrekî

Hargûşê Wêrekî; Xo hedre bikerê;
şima do Hargûşanê tewr Wêrekan ê Welatê-Hargûşan bişinasnê!

Nê maceraperestî bi pirç û bê tersan;
bi lezûbez û bi wêrekîya qehremanan têgêrenê!