Category: Programî

Gulokî
Gulokî

Embazêne;
Şima hedre yê ke suke bi suke, dewe bi dewe, kuçe bi kuçe bigêrê û kayanê neweyan bander bibê?

Gulokî yenoo!

Ma do Gulokî reyde çimbeste, bi xaran û gane kay bikerê. Ma do hem kay bikerê hem zî bander bibê. Gulokî dest pê kenooo..

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Senî Virazîya?
Senî Virazîya?

Zanyar û Sêrbaz, her beşî de vera xo dane ceribnayîşanê pirr-zanistî û macerayanê neweyan.

Eke şima meraqkenêke zanist çi yo û çiyî “Senî virazîyayî”,

no pirogram pirogramê şima yooo!

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Amûrjen
Amûrjen

Ma bi pirogramêko newe vernîya şima de yê; Amûrjen!

Her beşî de, gedeyek beno mêmanê studyoyê ma, enstrumanek bi ma dano şinasnayîş,
behsê keno û dima bi ê enstrumanî ma rê deyîrek vano.

Ma ci ra keyfêko pîl girewt, hela ma biewnê şima zî ci ra keyf gênê yan ney!

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Arîn û Beybûne
Arîn û Beybûne

Şima bi xeyr ameyê Arîn û Beybûne ke ma sere rayîrê ver bi Zena Zereyîne de ancîyenê,
xo derg kene û fîqefîq kene.

Bêrê, şima zî bi keyf û fîqefîqa ke,
wext û fezayê anceno têyî nê yogîyanê şenikan bibê ke hîş û leşa xo kifş kene.

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Dema Kurmancîyê (S2)
Dema Kurmancîyê (S2)

Embazê ma Ronî û Sarya her hefte çîyêko newe mûsenê.

Bêrê ma zî înan reyde bimûsê.

“Dema Kurmancîyê” paweyê şima yo.

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Dora To – Sezona 3
Dora To – Sezona 3

Ma bi desan embazanê xo reyde cewabê zaf persan gêrayê.

De ma pêro pîya bipersê û cewab bidê! Ma vera xo bidê, hela ma cewabê raştî dîyê.

Beno ke dore bêra şima zî!

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Bikişîne&Bişîne (S4)
Bikişîne&Bişîne (S4)

Ma eşkenê her çîyî bikerê.

Ma bi kaykilan kay kene, govende gênê, heywanan ra hes kenê.

Ge ge zexelîyanê hurdîyan kenê.

Vîdeoyê ma yê şîrînî, bi saya “bikişîne bişine” yenê ser ekranê.

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Kêf Kêfa Min e (S3)
Kêf Kêfa Min e (S3)

Zembîlane, Dîwarbazî, Twister, Xelekbazî..

Ma do pîya kayanê gelekî bi coş kay bikerê.

Pîya deyîranê zaf weşan vajê.

Çerx seba “Kêf Kêfa Min e” tadîyeno.

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Kêf Kêfa Min e (S2)
Kêf Kêfa Min e (S2)

Zembîlane, Dîwarbazî, Twister, Xelekbazî..

Ma do pîya kayanê gelekî bi coş kay bikerê.

Pîya deyîranê zaf weşan vajê.

Çerx seba “Kêf Kêfa Min e” tadîyeno.

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Dema Kurmancîyê
Dema Kurmancîyê

Embazê ma Ronî û Sarya her hefte çîyêko newe mûsenê.

Bêrê ma zî  înan reyde bimûsê.

“Dema Kurmancîyê” paweyê şima yo.

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Demê Kirmanckî (S2)
Demê Kirmanckî (S2)

Embazê ma Roşna û Xoser her hewte çîyanê neweyan musenê.

Bêrê ma zî înan reyde bîmusê.

Demê Kirmanckî paweyê şima yo.

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Bikişîne&Bişîne (S3)
Bikişîne&Bişîne (S3)

Ma eşkenê her çîyî bikerê.

Ma bi kaykilan kay kene, govende gênê, heywanan ra hes kenê.

Ge ge zexelîyanê hurdîyan kenê.

Vîdeoyê ma yê şîrînî, bi saya “bikişîne bişine” yenê ser ekranê.

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

De Bêje
De Bêje

Eyşe Şan, Şeroyê Biro, Şakiro û gelekî dengbejê ma,zerrîya ma de ciwîyenê.

Ma destan û hîkayeyan bi saya kilamanê înan zanê.

“Dê Bêje” zî do kuçe bi kuçe dengbejanê neweyan bigeyro.

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Demê Kirmanckî
Demê Kirmanckî

Zarok TV keyeyê ma yo, û keye de tewr verê ziwan yeno musnayene.
Bêrê ma pîya ziwanê xo bimusê.
Embazê ma Roşna û Xoser paweyê ma yê.

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Biancê Bierşawê – Sezona 2
Biancê Bierşawê – Sezona 2

Şima vîdeoyanê xo ancenê û ma rê erşawenê.

Peynîye de pirogramêko mirdîya xo dekerde vejîyeno orte. Pêroyê nê pirogramî yê şima yo!

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Dora To – Sezona 2
Dora To – Sezona 2

Dora Te (S2) – 2021-2022
Ma bi desan embazanê xo reyde cewabê zaf persan gêrayê.
De ma pêro pîya bipersê û cewab bidê! Ma vera xo bidê, hela ma cewabê raştî dîyê.
Beno ke dore bêra şima zî!

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Biperse Hey Biperse – Sezona 2
Biperse Hey Biperse – Sezona 2

Keskesûre çira rengbireng a?
Na rey, bilûsk çira dano piro? Şima ra kes zano ke ma çira hewnan vînenê?
Eya, meymun çira mûzan ra kenê?
Cewabê zaf persanî bînan no pirogramî de yo.
Edî metersê, hey bipersê! Cewabê persan asan o! Kam nêperso do biterso!
Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Deyîrê Bajaran
Deyîrê Bajaran

De bêrê ma pîya bi deyîran bajaranê welatê bişinasnê, şima vat eya?
Hem zî bi heme xususîyetanê înan! Do zaf weş bo, wina ney?
Na rey ma zî wina bawer kenê. O semed ra ma wina qerar da ke do pêroyê embazanê ma biwazê ma pîya kay bikerê!
Şima zî nêyenê?
Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Biperse Hey Biperse – Sezona 1
Biperse Hey Biperse – Sezona 1

Keskesûre çira rengbireng a?
Na rey, bilûsk çira dano piro? Şima ra kes zano ke ma çira hewnan vînenê?
Eya, meymun çira mûzan ra kenê?
Cewabê zaf persanî bînan no pirogramî de yo.
Edî metersê, hey bipersê! Cewabê persan asan o! Kam nêperso do biterso!
Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Biancê Bierşawê – Sezona 1
Biancê Bierşawê – Sezona 1

Şima vîdeoyanê xo ancenê û ma rê erşawenê.

Peynîye de pirogramêko mirdîya xo dekerde vejîyeno orte. Pêroyê nê pirogramî yê şima yo!

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!