Bikişîne&Bişîne (S4)

Ma eşkenê her çîyî bikerê.

Ma bi kaykilan kay kene, govende gênê, heywanan ra hes kenê.

Ge ge zexelîyanê hurdîyan kenê.

Vîdeoyê ma yê şîrînî, bi saya “bikişîne bişine” yenê ser ekranê.

Şima eşkenê beşî ke ameyê weşaneyene, kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!