Category: Fîlmî

Hût
Hût

Dîlane, embaz û keyeyê xo reyde dewa xo de bi aramî ciwîyenê.

Sey Dîlane her kes cuya xo ra memnun o. Na cuya bi arame, bi ameyîşê Hûtî serûbin bena.

Êdî şew û roji kewtê têmîyan û her kes binê versîya Hûtî ver bêçare mendo, tersê Hûtî ver kes nêeşkeno vejîyo teber.

Gelo no ters Hûtî ra yeno yan zerrîya dewijan de xo bi xo pîl beno? Cigêrayîşê Dîlane, verpersî nê persî yo.

Şima eşkenê kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Sol
Sol

SOL, fîlmê anîmasyonî, raywanîya gedeyêko şenikî ke mîyanê cuye de kerda derheqê ci de îlham dano ma. SOL, hîkayeyêka ma teşwîqê, kesî ke ma vîndî kerdî xovîrardişê înan, bizanî ke ma tena nîyê û derheqê vîndîbîyayeyê keyeyan de qisey kerdiş û yad kerdişê înan kena. Na serre zafî gede û ciwanî mîyanê şîn de yê û seba fikrîyayîşê na rewşe ma waşt ke yew wext awan bikerê.

Şima eşkenê daşinasnayîşê ey tîya de temaşe bikerê!

Vewrmerdim û Vewrkutik
Vewrmerdim û Vewrkutik

Gedeyêko kutikê ey newe merdo, keyeyê xo bar keno keyeyêko wextêde vewrmerdimêk ciwîyayo. Gede,senî ke fotografê aye vewrmerdime vîneno, dest bide keno û  reyna virazeno. Bi vewrêka vêşî manena yew vewrkutik virazeno. Gede, vewrkutik û vewrmerdim, seba Bawo Noelo ke do sancûleyêka bi sêhr bido înan ey bişinasnê, wenîşenê teyara. No gêr do seba gedeyêko şenik, Noelêko tewr zaf keyfweş o bibo. Şima eşkenê daşinasnayîşê ey tîya de temaşe bikerê!

Vewrmerdim
Vewrmerdim

Şewêka xeylî vewrine ra dima, gedeyêko bi nameyê xo James, odeyê xo ra wirzeno şono vewre de kay keno û vewrmerdimêka gird virazeno. Nêmeyê şewe de, fikrîyeno ke vewrmerdima ey bi şeklêko sîhrin ganî bena û seba ke aye bivîno, bi nimitkî şono qato cêrin. James, rastî vewrmerdimêka ganî bîyaye yeno, derûdorî keyeyê xo aye rê mojneno, pîya kaykilan reyde kay kenê, heto bînî ra zî seba ke keyeyê James nêweriznê bêveng manenê. Dima yew motorsîklet vînenê û  baxçeyê keyeyî de gêr kenê… Şima eşkenê daşinasnayîşê ey tîya de temaşe bikerê!

Pinokyo
Pinokyo

Zimistan o.. Gepettoyo bêçareyo extîyer, kargehê xo de yew kûklaya textikine virazeno. Nişka ra çîyêko ecêb qewmîyeno: Na texta dest bi bermayîşê kena û cayê xo ra hewilyena. Wexto ke kûkla wirzîyena payan ser û rayîr ra şona Gepetto şaş maneno. Pinokyo: Destpêka destana kûklayan yê tewr namdar û vengdaye..
Şima eşkenê daşinasnayîşê ey tîya de temaşe bikerê!

Moby Dick
Moby Dick

Romy yew gedeyo bêters û çêr o. Dormeyê dinya de vazdano ke 24 kemeranê pîrozanî ke ameyê niqirnayene doz bikero. O ke nê kemeran bîyaro pêser medenîyeta vîndîbîyaya do biba azad. Huta efsanewî û pawitoxa medenîyeta Muyî Moby Dicke nê cigêrayîşî de ardimê Romy kena. Na raywanîye de Satyaya ke yew kênaya seylanij a û Tutîyo Zuyo ke çirnêweş o la yew wextî de henekker o embazîya Romy kenê… Şima eşkenê daşinasnayîşê ey tîya de temaşe bikerê!

Gulliver
Gulliver

Verê yew cerrah dima zî kaptanê çend keştîyan.. Gullivere serra 1699î de eşkayêne ke biba yew cerraha serkewte la birre dano ci ke keye û welatê xo biterekno, deryayan ra vîyaro û şêro medenîyetanê neweyan kifş bikero. Yew pukeleke ra dima, yew girawa esrarengîze de dest û payê xo girêdaye, hişyarê xo beno. Nê versîyonê aksîyon/anîmasyon ê nê klasîkê edebî yê dinya de bi sedan lîlîputan rol girewt.
Şima eşkenê daşinasnayîşê ey tîya de temaşe bikerê!

Raindrop
Raindrop

Raindrop, dilopêka awe yo. Hema vaje o her ca de peyda beno. Yew birr de, yew çem de, yew derya de û tewr zaf keyeyê to de peyda beno. Raindrop, beşdarê embazanê xo Nîmbuso hewr, Frostyo kupê cemedî û Fluyo bakterîyo xirab beno ke dinya xirabe bikerê, şer kenê û bi no qayde zaf serebûtî yenê înan ser o.

Şima eşkenê daşinasnayîşê ey tîya de temaşe bikerê!

Lmn’s
Lmn’s

Yew ceribnayîşo sernêkewteyî ra dima, Dr. NOyo ke yew zanyaro xirab o û wazeno ke hukmê dinya bikero û CHIPo 9 serre hetê roştîya hebiklezkere ra erşawîyenê bi dinyaya Microye. Uca de MERC, FER û HIDRO yo ke embazê CHIPî yê paşt danê ey ke nêverdo Dr. No plananê xo tetbîq bikero û peynî de zî agêro keyeyê xo. Qey şima zî nêwazenê bibê embazê CHIPî û bi kîmyayîyanê dînyaya Mîcro de beşdarê serebûtan bibê?
Şima eşkenê daşinasnayîşê ey tîya de temaşe bikerê!

Wallace û Gromit
Wallace û Gromit

Wallece û embazê ey Gromît, quncikê ecêban ra kifş û îcadanê tewir tewiran, bi dîmenanê raşteqînan û bi vatişê mucîdan mojnenê ma. Ma bi nê pirogramî perwerdeyî vînenê ke, merdimî senî xozayî teqlîd kenê û bi no qeyde zî îcadanê tewir bi tewiran virazenê.

Şima eşkenê daşinasnayîşê ey tîya de temaşe bikerê!

Werdego Bêruçik
Werdego Bêruçik

Şima hîkayeya werdegê bêruçikî eşnawita gelo? Werdegê ma yo bêruçik werdeganê bînan ra cîya aseno.
Rojêk qerar dano ke dewa xo ra bivejîyo û bikewo serebûtan dima..
Na hîkayeya namdare qedrê çêrî û zerrîtenikî musnena ma.

Şima eşkenê daşinasnayîşê ey tîya de temaşe bikerê!

Jasper
Jasper

Penguenê ma Jasper cemserê başûrî de ciwîyeno. Rojêk rastê tûtîyêkê ecêbî yeno û ê seba ke hakanê tûtîyî merdimêko xirabî destî ra tepîya bigêrê, pîya esparê keştîyêk benê. Jasper û embazê ci tîya Emmaya şîrine şinasnenê û dima pilanan virazenê ke bieşkê hakanê kakapoyan weş û war bixelisnê.
Şima eşkenê daşinasnayîşê ey tîya de temaşe bikerê!