Vewrmerdim

Şewêka xeylî vewrine ra dima, gedeyêko bi nameyê xo James, odeyê xo ra wirzeno şono vewre de kay keno û vewrmerdimêka gird virazeno. Nêmeyê şewe de, fikrîyeno ke vewrmerdima ey bi şeklêko sîhrin ganî bena û seba ke aye bivîno, bi nimitkî şono qato cêrin. James, rastî vewrmerdimêka ganî bîyaye yeno, derûdorî keyeyê xo aye rê mojneno, pîya kaykilan reyde kay kenê, heto bînî ra zî seba ke keyeyê James nêweriznê bêveng manenê. Dima yew motorsîklet vînenê û  baxçeyê keyeyî de gêr kenê… Şima eşkenê daşinasnayîşê ey tîya de temaşe bikerê!