Werdego Bêruçik

Şima hîkayeya werdegê bêruçikî eşnawita gelo? Werdegê ma yo bêruçik werdeganê bînan ra cîya aseno.
Rojêk qerar dano ke dewa xo ra bivejîyo û bikewo serebûtan dima..
Na hîkayeya namdare qedrê çêrî û zerrîtenikî musnena ma.

Şima eşkenê daşinasnayîşê ey tîya de temaşe bikerê!