Werdeke Nexweşik

Çîroka werdekekî nexweşik e.
Rojekê ev werdek biryar dide ku ji gund bar bike û here.
Piştî vê yekê serpêhatiyên mezin û cur bi cur dest pê dikin.
Ev çîroka newaze ku ji çîrokên Anderson girtine, behsa wêrekî û xweşbîniyê dike.
Hûn dikarin danasînê li vir temaşe bikin!