Satelayt (Satellite)

Zêdetir

Weşana Zindî (Live)

Temaşe Bike
Bernameyên Me (2023 - 2024)
wesanazindi
direzede
Image Programme

Çîrok

Niha di weşanê: 22:30 - 22:45

Çîrok..