Vewrmerdim û Vewrkutik

Gedeyêko kutikê ey newe merdo, keyeyê xo bar keno keyeyêko wextêde vewrmerdimêk ciwîyayo. Gede,senî ke fotografê aye vewrmerdime vîneno, dest bide keno û  reyna virazeno. Bi vewrêka vêşî manena yew vewrkutik virazeno. Gede, vewrkutik û vewrmerdim, seba Bawo Noelo ke do sancûleyêka bi sêhr bido înan ey bişinasnê, wenîşenê teyara. No gêr do seba gedeyêko şenik, Noelêko tewr zaf keyfweş o bibo. Şima eşkenê daşinasnayîşê ey tîya de temaşe bikerê!