Category: Xêzefîlmî

Çolê Oscarî
Çolê Oscarî

Qaremanê ma Oskar yew dostanê xo reyde werê xo yê favorî hakan ra ciwîyeno. Her çiqas ê yewbînan de munaqaşe bikerê zî serebûtê xeylê weş yenê înan ser de. Popy, Harchi, Buck, kerge û tîmsahî dişmenê ey ê sereke yê. Labelê ge-gane derdê ey û yê Popy, Buck û Harchi yew ê, coka zî ê benê embaz.

Şima eşkenê daşinasnayîşê Çolê Oscarî tîya de temaşe bikerê.

Girê Olobobî
Girê Olobobî

De bêrê ma embazanê xo yê neweyan bişinasnê! Tîb, Lalloo û Bobble daristanêko pîlî de cuwîyenê. Cuya înan bi keşifkerdişî vîyarena. Koma oloboban her beşe de bi naskerdişê embazanê neweyan hîna bena bikeyf. Embazê ma nê embazanê xo bi şekl û renganê rindekan virazenê. Embazê ma timûtim pîya xebitîyenê û vatoxêko baqil û zerrtenik zî înan reyde yo. Girê olobobî paweyê şima yo embazenê.. Şima eşkenê daşinasnayîşê Girê Olobobî tîya de temaşe bikerê.

Nêweşxaneyê Gêrise
Nêweşxaneyê Gêrise

Ma huyayîşî ra baş derman esto! Nêweşxaneyê Gêrise de xebatkarî zî nêweşî zî heywan ê. Serwîsa Lezgîne sey yew baxçeyê heywananê rastikinî asena. Nê nêweşxaneyî de çi weş çi neweş tim serebûtî qewemîyenê û merdim qet yew deqaya ci ra zî aciz nêbeno. Nê nêweşxaneyî de xebatkarî yew vîste bo zî tal nêvendenê û hewara nêweşan de şonê. Temaşekerdoxî serebûtan ra fehm kenê ke dermano tewr baş huyayîş bi xo yo. Şima eşkenê daşinasnayîşê Nêweşxaneyê Gêrise tîya de temaşe bikerê.

Nanbêrî
Nanbêrî

Sway Sway û Buhdeuce’î di şîrigê yewbînan ê ke debara xo bi nanberîye kenê. Ê di ordegê gêj û tevereşte yê, bi qamyona xo ya roketine gole serûbin kenê û her kesî rê nan kenê vila.
Ê hem gureyê xo kenê û hem zî xo keyf û şayî ra meyîr nêverdenê. Na rey zî cinawirê hûtî ke her cara û xafila vêjîyenê vernîya înan, dima înan ê û coka ganî ê haydarê boçikanê xo bê.
Karê înan çiqas zehmet bo zî, çiqas tengasîyî înan rê vêjîyê zî xemê înan de nîyo û derdê înan zî no yo ke heta yew kirtoleyî zî nanê xo vila bikerê. Her tim haydarê boçikanê xo bê û caran war meverdê. Şima eşkenê daşinasnayîşê Nanbêrî tîya de temaşe bikerê.

Mayaya Hinge
Mayaya Hinge

Qaramanê nê fîlmî Maya, hinga meraxdar û macarabaz, tayê kî har a. Maya bi embazê xo yê canecan Willy macerabazîye keno. Embazê aye willy tayê tersonik, her tim vêşan û qefelîyaye yo, la reyna kî her tim dima Maya ra şono. Û ganî ma Meleyo resteyo ke înan heme xetereyan ra xelisneno xo vîr a nêkerîme, do zaf keyfê şima bi ey ra bêro.
Şima eşkenê daşinasnayîşê Mayaya Hinge tîya de temaşe bikerê.

Keyeyê Perîyan
Keyeyê Perîyan

No fîlmo kartonê ma yo adetan ra tever û kelevit, bi coş û kelecan, serebût û macerayanê Timmy Turnerê 10 serreyî û merdimanê eyê sêhrdaran mujneno ra. Cosmo û Wenda kenê ke tewşî û bêfeydeyîya Timmy, dersanê eyê zoran û çîyê ke ey ra ênê waştêne hal bikerê. Bi pêro sêhrbazî û çareserîyan, ê qehremanê ma yê nefspîlî yê ke vanê “Ma kil bikerîme la kor kenê” her çî kenê têser û têbin ra. Şima eşkenê daşinasnayîşê Keyeyê Perîyan tîya de temaşe bikerê.

Keyeyê Fosterî
Keyeyê Fosterî

Na rêze de 79 beşî estê ke embazanê xeyalîyan ser o ameya afirnayene. Nê programî de do zafane bala gedeyan biancîyo serdemê egosentrîkî ser o.
Şima eşkenê daşinasnayîşê Keyeyê Fosterî tîya de temaşe bikerê.

Louie
Louie

Şima famberê xo bîyê nêbîyê derd û kula şima keşfkerdişê yew girawe yan zî şîyayîşê serê Aşme bî… Gelo şima wazenê bikewê hemberîya erebeyan yan zî yew kudikê heşî yê dostûyarî de qisey bikerê? Qet qisa çin a! Louie reyde mumkunîya her çî esta! Şima bi ardimê ey û Yokoyî do xêzkerdişî bi zerrîweşî bimusê!
Şima eşkenê daşinasnayîşê Louie tîya de temaşe bikerê.

Kurikê Nîlî
Kurikê Nîlî

Ma nê fîlmî de serebutanê keyeyê estoranê nîlî, zaferî zî ê Kurikê Nîlî yo ke qijê nê keyeyî yo temaşe kenîme. Ma şima nênê ma pîya serebûtanê Kurikê Awe temaşe bikerîme?
Her beş de yew derd û bela yeno sereyê ey ser û keno ke bi yew hewa nê meseleyan hal bikero. De ma temaşe bikerîme dela çend ciraameye yo..
Şima eşkenê daşinasnayîşê Kurikê Nîlî tîya de temaşe bikerê.

Garfield
Garfield

Ey ra qederî qet çîyek çin o! Garfield, yew pîsîngo mantore, xoperest, qelew û sûrboz o, derd û kula xo a ya ke tim bîhna xo hîra kero, rakewo, televîzyon temaşe bikero û keyfê xo de nîyado.
Ma şima zî ey reyde keyfê xo nîyanê?
Şima eşkenê daşinasnayîşê Garfield tîya de temaşe bikerê.

Daristanê Gulbihar
Daristanê Gulbihar

Daristanê Gulbihar zî 52 beşan ra virazîyeno û derheqê tekîlîya embazîye de yo.

Şima eşkenê daşinasnayîşê Daristanê Gulbihar tîya de temaşe bikerê.

Awmerreyê Hêrsokî
Awmerreyê Hêrsokî

“Awmerreyê Hêrsokî” yew anîmasyonekê karê destan o ke derheqê di birayan xêvikan Norbert û Daggetî de yo ke hem yewbîn ra hes kenê û hem zî her tim erzenê têver, danê pêro.
Gelo şima amede yê ke her beşî de, babeta rayîr û vîyerê çetinî yê heskerdişê birayaneyî newe ra bivînerê. Nê her di embazî (wexto ke va anê ra yewbînî benê dişmen) ke bê yewbînan bênê xêx la têsere zî nêkenê ma ra wazenê ke ma serebût û macerayanê înan temaşe bikerîme. Şima eşkenê daşinasnayîşê Awmerreyê Hêrsokî tîya de temaşe bikerê.

Corneil û Bernie
Corneil û Bernie

Bernîe xorteko şên o. O miqayîtê Corneilo kutikî beno ke taybetîyê xo estê. Corneil rasta zî eşkeno çend ziwanan qisey bikero, bilez biwano û bi lez hesaban bikero.
Peyê cû o birre dano ci ke nê huneranê xo kesî ra mevajo, memusno kesî ke mebê mekerê kutikê laboratuaran. Demo ke wayîrê ey, Bernîe sey kutikvanî gêno kar, cuya Corneilî zî bena têser û têbin ra. Çunke Bernîe sirranê Corneilî museno. Peyê cû ê benê di dost û yarî û qet bê yewbînî nêvindenê, yewbîn ra nêvisîyenê. Do şima zî înan ra mevisîyê! Şima eşkenê daşinasnayîşê Corneil û Bernie tîya de temaşe bikerê.

Cédric
Cédric

Eke ti 8 serrî bê, he roja to bena serebûtek! Serebûtê Cedric û keyeyê ey. O zerrîya pêro domanan de yew qehremano komîk û zerrîtenik o. Mabênê mamosta û keyeyê xo yê merqdarî, embazanê xo yê zorbazan, detkênaya xo ya xirabe û waştîya xo ya cirneweşe de domanbîyayîş zaf çîyeko zor o. Cedric bi zor bo zî tim xo gêno ra û sakîn vindeno, çîyo baş kalikê xo tim piştî dano ey. Şima eşkenê daşinasnayîşê Cédric tîya de temaşe bikerê.

Bugged
Bugged

Pucko lulik kewto destê hêzanê xiraban û qehremanê ma yo Murphy wazeno ey bixelisno. La no kar hende zî asan nîyo çunke Jacko seydwan xeylê zor dano Murphyî.
Hela ma biewne kam do serbikewo? Şima eşkenê daşinasnayîşê Bugged tîya de temaşe bikerê.

Billy&Buddy
Billy&Buddy

Sereyê Billyo şên û kelevitî û kutikê ey her tim bela de yo! Billy û Buddy zaf cantezik ê û tim kelevit ê.
Ma kam zano ke serebûtê înan do înan berê biresnê kotî? Şima eşkenê daşinasnayîşê Billy&Buddy tîya de temaşe bikerê.

Beqê Şopgerî
Beqê Şopgerî

No program 26 beşan ra vîrazîyeno, gedeyan dinyaya rastikên ra beno dinyaya fantastîke.

Macerayê heşt beqan, daristanê bisehr de yenê vatene ke bi no hewa wazenê sînorê xeyalanê gedeyan hîra bikerê.

Şima eşkenê daşinasnayîşê Beqê Şopgerî tîya de temaşe bikerê.

Baxçeyê Heywanan
Baxçeyê Heywanan

Estanikê zana yê koyî û yabanî. Lucy yew kênaya qijkek a û cîrana Baxçeyê Heywanan a. Her şewe Lucy şona leyê heywananê ke kewtê dore ke aye rê serebûtanê xo qisey bikerê. Gelo şima amade yê ke her beşî de yew heywanê şênî nas bikerê?

Şima eşkenê daşinasnayîşê Baxçeyê Heywanan tîya de temaşe bikerê.

Şaristanokê Kergan
Şaristanokê Kergan

Ê heroj yew hak kenê û bi naye qesabekê çimsûrî ra xo xelesnenê. Zînoyo dîko ke bêxem o la gonîşîrin o, bi deyîra xo ya “Push Lay” piştî dano bi çar kerganê xo ke hak bikerê. Pollya Çimsûre ya ke wayîra keyeyî ya, gef ro înan wanena ke eke hakan demê ci de mekerê a do înan bida yew qesebî yo ke cîranê aye yo. La serebûtê ke bi waştişê înan qewemînê nêverdanê ke nê kergê ke tim reqesîyenê û hakan kenê, bi rehetî karê xo bikerê. Şima eşkenê daşinasnayîşê Şaristanokê Kergan tîya de temaşe bikerê.

Avatar
Avatar

Awe, Herre, Adir û Hewa. Teyna avatar eşkayêne zorê nê her çar elementan/gewheran bero û nêverdo şarê adirî yo çimsûr dinga bindest bikerê. La çi heyf o ke o zî demo ke dinya tewr zaf hewceyê ey bî, werte ra vîndî bi. Wexto ke êdî kesî bawer nêkerdêne peynîya na wêranî yena, gedeyêko ecêb o ke nameyê xo aang o hêvîyê înan newe ra coş û gêş kerdê. Kataraya hewabaze û birayê ey sokkayî gedeyo ecêb mîyanê cemedêko pîl de dîbi. Katara û birayê xo zî qebîlaya awe ya ke qutuba başûrî de xoverdayîşê mendiş û nêmendişî dayêne. Nika hetê aangî kenê û pawenê ke wezîfeya xo bîyaro herind dinya û her kesî bixelisno. Nika no lajeko ke hindî çîyan keno teyna diwês serrî yo? Şima eşkenê daşinasnayîşê Avatar tîya de temaşe bikerê.