Category: Xêzefîlmî

Astroblast
Astroblast

Şima amade yê ma çimêk bierze galaksîyan? Koma tewr başe ya galaksîyî; Comet, Halley, Spûtnîk, Radar, Jet û Sal.. Ê wazenê çîyanê neweyan bimusnê ma! Embaztîya înan rasta zî bêemsal a, la ê her yew yewbînî ra cîya yê. Ê tim xeletîyan kenê la çirey çîyêk ra fek ranêverdenê. Astroblastî cîyayîyan ra hes kenê. Embazê ma her beşe de bi embazanê neweyan benê şinasî û fam kenê ke pîya xebitîyayîş her çîyî hîna keno weş û rindek. Şima eşkenê daşinasnayîşê Astroblast tîya de temaşe bikerê.

Flapjack
Flapjack

Flapjack domanêde gonîgerm o û hetê yew hûte ya ke qisey kena ra yeno pîl kerdene. Pey cû Kaptan Kevzeyî nas keno û cuya ey de teşqele û serebûdî kêmî nêbenê. Kaptan Kevze her roj ci rê qalê serebûd û macerayanê serê deryayanê bêser û bêpeynîye keno. Flapjack, Kaptan Kevze û Bubbîye reyde keweno zereyê serebûd û macerayan. Seba ke pêro şekiran biwerê, girawa Şekirî ra gêrenê. La no mabên de Lîmanê Firtone de xeylî çi yî yenê înan ser.
Şima eşkenê daşinasnayîşê Flapjack tîya de temaşe bikerê.

Gumball
Gumball

Şima xêr ameyî Lîseya Elmore! Hela bêrê ma Gumball, Darwîn û pêroyê keyeyê Wattersonî het de keyf bikîme xo rê. Nameyê qehremanê ma Gumball o; Darwîne embaza ey a zaf nêzdîye ya û o û waya ey Anaîse ya zîreke her tim dima Darwîne yê, la bê bivîne ke Gumball seba ke pêşkarê înan bibo çi dest ra yeno texsîr nêkeno. Xora Elmore de teşqele nêqedîno û her kes dest ra çi bêro texsîr nêkeno û benê belayê yewbînan. Maya Gumballî Nîcole xebatkar a û pîyê ci Rîchard Watterson zî aye ra pîçêk kêmî xebatkar o û bi hawayo ecêb û matmende Gumballî de ewnîyenê û înan dest ra çiyêk nêno. Şima eşkenê daşinasnayîşê Gumball tîya de temaşe bikerê.

Shauno Kavir
Shauno Kavir

Shauno Kavir çewlîgê xo de paweyê ma yo… Shaun kavirêko zaf baqil o, embazanê xo reyde çewlîgêko qijkekî de cuwîyeno.

Ma her beşe de vînenê ke Shaun wazeno cuya xo û embazanê xo hîna bikeyf û bicoş bikero. Welhasil embazenê, çewlîgê Shaunî de keyf û teşqele kêm nêbenê!

Şima eşkenê daşinasnayîşê Shauno Kavir tîya de temaşe bikerê.

Bi Tîmmy Reyde Wextê Musayîşî
Bi Tîmmy Reyde Wextê Musayîşî

Tîmmy û embazê xo pîya xebitîyenê û yew bi yew astengan ra vîyarenê. Pêroyê fîlmî de ma fehm kenê ke Tîmmy û embazê xo parkerdene, embazîye û şaşîyanê xo musenê. Tîmmy û embazê xo pîya bi beşanê neweyan ma reyde yê!

Şima eşkenê daşinasnayîşê Bi Tîmmy Reyde Wextê Musayîşî tîya de temaşe bikerê.

Estanekê Di Deqeyî
Estanekê Di Deqeyî

Estanekê klasîkî bi hewayêko newe û afirîner newe ra vajîyenê. Hîssanê meraq û şaşwazîye xo mîyan de danê hîskerdene. De haydê, ma pîya bidê estanekan dima!

Şima eşkenê daşinasnayîşê Estanekê Di Deqeyî tîya de temaşe bikerê.

Dato Kalik
Dato Kalik

Dato Kalik û embazê ey tîya de yê, seba ke şima mirdîya xo keyf bikerê. Dato Kalik hem datê hem zî kalikê heme dinya yo. O xo rê gêreno û hetkarîya gedeyan keno û bi no hewa heta hetayî cuya înan bedilîyena. Macareyanê ecêb weşan yê na kome temaşe bikere, bi Birêz Gus, Pîzza Steve, pilingê Firok ê rastên ê Hute û çenteyê maneyî ra virazîyena.

Şima eşkenê daşinasnayîşê Dato Kalik tîya de temaşe bikerê.

Brendaya Jîre
Brendaya Jîre

Brendeya erjeya…
Heta ke şima vajê meraqdar û cigêrayox a…
Heme çîyê ke musaya, wazena ma reyde par bikera.
De ka ma pîya biewnê hela çi musaya?

Şima eşkenê daşinasnayîşê Brendaya Jîre tîya de temaşe bikerê.

Embazê Mi Meymûn
Embazê Mi Meymûn

Nameyê qehremanê ma Adam (Edim) Şêr o û 12 serre yo. Nika ecêbê ser ecêban, nameyê qehremanê ma formeke de, bi şaşîye sey ‘Şêr’ yeno nuştene, coka qeydê ey baxçeyê heywanan de nusenê.
Û ser de zaf nêvîreno, o û Jakeo (Jeko) Meymûn benê embazê yewbinî û sereyê înan dekeweno xax û paxanê giran. Na fîlma ecêb weşe de, xeylî karekterê ecêb û şên estê ke dibistanê edetî de û baxçeyê heywanan de qetîye peyda nêbenê.

Şima eşkenê daşinasnayîşê Embazê Mi Meymûn tîya de temaşe bikerê.

Fîksyonê Zanistî
Fîksyonê Zanistî

Eke dinya gilover a, o wext ma senî eşkenê lingan ser de vinderê? Mîyanê di deqeyan de ma eşkenê derheqê kaînatî de zaf çîyan bimusê. No firsendêko zaf baş o. De haydê!

Şima eşkenê daşinasnayîşê Fîksyonê Zanistî tîya de temaşe bikerê.

Hûmarblokî
Hûmarblokî

Matematîk, qetîye hende bi keyf nêbîbi.. Hûmarî, hende zî tersnok nîyê.. Haydê, ma pîya hûmaran bimusê.

Şima eşkenê daşinasnayîşê Hûmarblokî tîya de temaşe bikerê.

Mûnkî û Trûnk
Mûnkî û Trûnk

Mûnkî û Trûnk pîya weşîya daristanêko tede ciwîyenê keşf kenê.. Heme çîyî pîya kenê û zaf kefyweş benê. Na raywanîye de ma zî eşkenê embazîya înan bikerê.

Şima eşkenê daşinasnayîşê Mûnkî û Trûnk tîya de temaşe bikerê.

Mezgo Cemidîyaye
Mezgo Cemidîyaye

Goreyê şima, roj êdî key nêberqîyo? Baş o, estareyî çira hende berqîyenê? Û hema zaf persê bînî estê, wina nîyo? Ma eşkenê cawabê heme persan Mezgo Cemidîyaye de bivînê…

Şima eşkenê daşinasnayîşê Mezgo Cemidîyaye tîya de temaşe bikerê.

Demê Tîmmy
Demê Tîmmy

Tîmmy û embazê xo mojnenê ma ke pê paştdayîş û hetkarî meseleyî senî benê safî. Ma zî vera-vera vînenê ke ganî Tîmmy û embazê ci parekerdişî û embazîye bimusê û xeletîyanê xo qebul bikerê! Tîmmy û embazê xo her beşe de kewenê serebûtanê neweyan mîyan û vengda ma zî danê. Şima vanê se, ma zî şîme gelo?

Şima eşkenê daşinasnayîşê Demê Tîmmy tîya de temaşe bikerê.

Wussywat
Wussywat

Na zî embaza ma ya newe Wussywat a.. Aye ra mavajê, la a pisîngeka zaf gêjek a! Haydê ma pîya embazîya înan bikerê û beşdarê serebûdanê înan bibê!

Şima eşkenê daşinasnayîşê Wussywat tîya de temaşe bikerê.

Celo û Darkutok
Celo û Darkutok

Na yo hemverê şima de qehremanêko newe; Celooooo! 🙂

Celoyê ma firreno, aqrobatîye keno, werdpewj o, şanoger o û rey rey zî astronot o!

La Celo, se bikero zî, gureyê ey rast nêşino.

Şima eşkenê kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Pîya
Pîya

Darîstanî de panc heywanî ke nameyê înan Gimgim, Zinka, Lotê, Pîno û Simore yê, pîya ciwîyenê ûmabênê înan de yewbinnêantişê ko çetîn est o.

Her roj bela û teşqele yeno sereyê înan La ê yewbînan ra hes kenê û paştîya yewbînan tepîşenê. Coka sereyê xo mîyanê nê bela û teşqelayan ra vejenê.

Nika ê bi no hewa reyna nîşanê ma danê ke, eke ma paştîya yewbinan bitepîşê ma do senî bieşkîyê sereyê xo mîyanê bela û teşqeleyan ra vejê.

Şima eşkenê kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

 

Nikil û Gewez
Nikil û Gewez

Nikilo qehremanê ma ke jîr û nehş û nerehet o, ê çibenok û lezvatokî ke ma zaf-tay zanê, Gevezî ra perseno ke o zî biney qelp û zaf xo nêdejneno.

Eya, ê hertim pêro danê, la embazîya înan a zaf baş xo kifş kena.

Her beşe de huyayîşî ra do pîzeyê şima bidejo. Hela ma biewnê şima hendê ma keyf kenê wexto ke şima temaşe bikerê?

Şima eşkenê kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!

Pînik
Pînik

Lîço û Qoqo, Nequre û Elo Û Qazê bi weşî û keyfweşîye Pînikî de manenê heta Singestar ke derdê ey acizkerdeneyê înan o, belayê xo înan nêsawo.

Rojêk Singestar nê kiştê daristanî de maneno, şono Pînik ke nê embazanê ma yê şîrinan bitersno. La Lîço zaf wêrek o; kes nêeşkeno bi ey! Na rey pêro pîya destê xo berz kenê û verê Singestarî de wirzenê pay.

Mabenî de zaf teşqele û xirecir qewmîyenê û Singestar zaf poşman beno, seba ke belayê xo dayo Pînikî.

Şima eşkenê kanalê ma yê YouTubeî ser o temaşe bikerê!