Hûmarblokî

Matematîk, qetîye hende bi keyf nêbîbi.. Hûmarî, hende zî tersnok nîyê.. Haydê, ma pîya hûmaran bimusê.

Şima eşkenê daşinasnayîşê Hûmarblokî tîya de temaşe bikerê.