Category: Xêzefîlmî

Woozle û Pîp
Woozle û Pîp

Gelê domanan, bêrê beşdarê embazanê xo, Woozle&Pip, ê ke baxçeyê sêhrdar de, cayo ke xo rê keyf û heyecan tede afirnenê û teba hemê embazanê xo macerayanê weşan ciwîyenê, bê. Ê no rayîrê xo yo derg de, zaf çîyan musenê û zanê ke yewbînan û dormeyê xo rê hurmet bikerê û gedeyan û ma û pîyanê înan rê dinyayêka weş û dewlemende biafirnê. Şima eşkenê daşinasnayîşê Woozle û Pîp tîya de temaşe bikerê.

Wanda û Fezayîj
Wanda û Fezayîj

Embazî her qeyde ra û her ca ra yenê. Kitabê Sue Hendra, ‘wanda û fezayijî’ yo ke tewr zêde ameyo rotiş nika zî rêzilaya anîmasyonî yê verê mektebî ya û derheqê meraqî û embazîya bêşert û mercî de ya. Wexto ke fezayijo xort û bizdonek pê roketa xo qelivîyeno birrî, cuya wandaya ke harguşêka qijkek a, bena rengîn û balkêşe. Çendêk wext mîyanê şik û şikdarîye de manenê la dima ra benê embazî tewr başî. Fezayij wahîrê hunerêkî zaf taybetî yo; o eşkenê çîyan û wextî pê sêhrê xo bivindarno û bikero taybet ke şima bieşkê detayanê çîyan ê balkêşan bivînê. Şima eşkenê daşinasnayîşê Wanda û Fezayîj tîya de temaşe bikerê.

Trotro
Trotro

O yew çaşik o û aqilê xo de tim fikrî verdîyênê pê. Trotroyo şên û kelevit, va ke ard piro tim keyfê xo ano. O yewo serûber nîyo la xeyalkerdişî de ciraameye yo. Torotroyo ke do gonîya gedeyan ci rê bi asanî bigîrîyo, yew qehremano baş û gonîşîrin o. Şima eşkenê daşinasnayîşê Trotro tîya de temaşe bikerê.

Tom û Leteyek Nan
Tom û Leteyek Nan

Bikewê mîyanê cuyêka weş û sêhrine ya ke her roja xo mantiq û adetravetişîye resnana yewbînan û ana têbar. Kula zerrîya tomî ya ke fîlm nameyê xo cira geno; leteyêk nano ke rîçalê çîlegan û hingimên ser ro yê, yo.Tom cigêrayox û canşenik o, coka cayê xo de ronênuşeno ke nano rîçalin û hingimênin bifiro û bikewo fekê ey û o bi xo dest erzeno ney karî û înîsîyatîf geno xo ser o, o xo erzeno aksîyon û her tim yew fikrêkê ey esto ke xo bierzo macerayêk. Şima eşkenê daşinasnayîşê Tom û Leteyek Nan tîya de temaşe bikerê.

Tom û Jerry
Tom û Jerry

Tom û Jerryo ke ma û pîyanê ma domanîya xo de bi keyfweşî temaşe kerdêne, nika zî do bibo ê fîlman ra yew ke ma tewr zêde ci ra heskenîme. Ma baş zanîme ke maye û pîyê ma zî do ma reyde nê fîlmî temaşe bikerê û bi nê hewayî demo ke ma têreyde bivîyarnîme do bibo zêde. Tom û Jerry di qehremanê şîrin ê ke her wazanîye kenê û alozîyenê yewbînî ra. Ê her tim bi yewbînan kay kenê, ge Tom keweno ser ge zî Jerry. Şima eşkenê daşinasnayîşê Tom û Jerry tîya de temaşe bikerê.

Heşokê Ma
Heşokê Ma

Nê programî de hîrê birayî estê ke çi bivîne kenê seba ke bibê embazê merdiman. La no yew qet asan nîyo seba ke ê heş ê. Nê fîlmî de hîrê qehremanê ma estê. Yew Bozo yo, pîlê birayan o ruhê ey keyfkerdişî de yo. Yew Beloke yo, şermayox o û ruhê ey medyaya komelkî de yo, yê bîn zî Sîso yo ke şenikê heşan o, la xurt û bêveng o. Eya rast o, beno ke zehmet bo nê hîrê heşî bêrê têhet la embazîya înan heta ke vaje weş û saxlem a. Şima eşkenê daşinasnayîşê Heşokê Ma tîya de temaşe bikerê.

Hareport
Hareport

Hareport harguşan zincîrêka komedî-aksîyon a bitempo ya ke heywanî tede firr danê-heta estorê awe/hîppoyî zî. Harguşî birayî, Ned û Fredî zî eşkenê firr bidê, cîrtî û giranîya ke zafê kesan de estê, karê înan nîyê. Ê benê belayê sereyê asmênî û haya înan zî bi ney esta, bi taybetî zî Nedo nerehet. Na rey înan çîyo tewr baş kerdo û qirar dayo ci ke karê teyyaregehî rayîr berê.
Her çiqas ê bi tesadufî kewtê mîyanê ney karî zî , ê birayî xo mîyanê heywanî ke peynîya firrdayîşê înan çin a de, vînenê. Yew bar berpirsîyarîyî nuşenê milê înan ro. Şima eşkenê daşinasnayîşê Hareport tîya de temaşe bikerê.

Sîrka Gerok a Tobby
Sîrka Gerok a Tobby

De ka werin em bi hev re bizanin ku Toby û hevalbendên wî çawa dikin ku tiştên nebûyî pêkbînin. Ev sîrka gerok wê bi macerayên xwe bike ku dilê me bike gurpegurp. Toby û hevkarên wî, wê di her xelekeke fîlm de şowên ji hev xweştir pêşkêş bikin. Bi kurt û kurmancî, Toby û hevalbendên wî cardî nîşanî me didin heke em ji xwe piştrast bin û bibin hevalbend, emê her bi ser bikevin û tu kes nikare bi me. Şima eşkenê daşinasnayîşê Sîrka Gerok a Tobby tîya de temaşe bikerê.

Tintin
Tintin

Ma şima zî nêwazenê tewrê serebûtan, siranê esrarengîzanê ke aqil sereyê merdimî ra pernenê û raywanîyanê ke merdimî visnenê pêro yê Tintinî bibê? Muxabîro ciwan û çêr û kutikê ey o dostûyar Sîso, seba ke sirê serebutanê ke ameyê înan sereyî ser areze kerê, ê rast û heqdarî vejerê meydan, merdene rê qet çimanê xo nêkewenê pa û Tîbet ra bigêr heta rîyê Aşme, Misir ra bîgêr heta bineyê deryayî gêrenê. Şima zî înan ra kêm memanê û tewrê nê serebûtan bibê. Şima eşkenê daşinasnayîşê Tintin tîya de temaşe bikerê.

Labaratûwarê Dexterî
Labaratûwarê Dexterî

No program 77 beşan ra vîrazîyeno û no program aksîyon û binê zanistîye de ca gêno û tede de behsê serebûdanê zanisto şenik ê bi nameyê Dexter yeno kerdene.

Şima eşkenê daşinasnayîşê Labaratûwarê Dexterî tîya de temaşe bikerê.

Tîyatroya Aesopî
Tîyatroya Aesopî

Sanikê Ezopî ke bingeyê înan heta 2000 serran verê şinê û tayînê înan zî dinya de sanikê tewr verîn û namdar ê. Nika zî ê sanikê weşî bi anîmasyonanê zincîrkîyan/rêzkîyan reyna yenê yenê verê şima/ yenê pêşkêşkerdiş. Ezop ke vergêko zerrtenik û gonîşîrîn o, serekê koma tîyatroyî gêrayox o, o teba embazanê xo bajar bi bajar gêreno û kayan nuseno, rejîsorîya înan keno û dima ra zî pêşkêş keno. Endamê bînî yê komê presyê lûyo nuştox (vatox/narrator) o, çend xenzîrê hesûd ê harguşêko nerehet, nameyê xo libbit o. Şima eşkenê daşinasnayîşê Tîyatroya Aesopî tîya de temaşe bikerê.

Stêrka Laura
Stêrka Laura

Li ser çîrokeke sêhrîn û razdar tê sêwirandin û bi tevahî ji 52 beşan pêk tê. Ezmanê ku her gav di xeyalên zarokan de ye îcar bûye qada wan.

Şima eşkenê daşinasnayîşê Stêrka Laura tîya de temaşe bikerê.

Kewelokî
Kewelokî

Nê yê, ê qaramanê ke tena domanê başî do bieşkê bivînê. Kewelokî.. Ê qaramanê ma cayanê nimite yê birran de ciwîyenê û verê dişmenê xo yo gird Gargamelî de kayanê komîk û bicoş virazenê.
Ge-gane zî kewenê dafa ey zî, labelê ê yewbînan ra zaf hes kenê û ey ra xelesîyenê.. ti înan ra kamcî ya? Şima eşkenê daşinasnayîşê Kewelokî tîya de temaşe bikerê.

Sifinc Bob
Sifinc Bob

Sifinc Bob û embazê ey Patrick, Squiward, Kewjal, Sandy û Plankton pîya mîyanê okyanûsa pîle de, qezaya Bîkînîye ke binê girawa Bîkînîye de ya, ciwîyenê. De bêrê ma zî bikewîme mîyanê macerayanê înan! Şima eşkenê daşinasnayîşê Sifinc Bob tîya de temaşe bikerê.

Road Runner
Road Runner

Road Runner her tim vaz dano, Coyote zî tim keweno ey dima. Road Runner her beşî de ling û çîpîkanê xo sey pervaneyê helîkopterî çerexneno û keno “bîp bîp” û vaz dano.
O her tim bi hewayeko eceb peşmerîyeno. Çunke Coyoteyo ke seba xeyret û cehdkerdişê ey ganî ma sihetweşîya ey bikerîme, dima ey ra qet nêvisîyeno û keno ke Road Runnerî pêbigêro. Coyote qet bêzar nêbeno ke sere binayo ey ser û hema vaje ey çirey zî nêtepîşeno. Şima eşkenê daşinasnayîşê Road Runner tîya de temaşe bikerê.

Qeydeyê Angelo
Qeydeyê Angelo

Na rêze 78 beşan ra vîrazîyena, mîyanê aye de behsê macerayanê gedeyêke bi nameyê Angelo û embazanê ey keno.

Şima eşkenê daşinasnayîşê Qeydeyê Angelo tîya de temaşe bikerê.

Pocahontas
Pocahontas

Xêzefîlmê Pocahontas, qalê çermesûran keno û 26 beşan ra vîrazîyeno.

Şima eşkenê daşinasnayîşê Pocahontas tîya de temaşe bikerê.

Plankton
Plankton

Qaptan John C. Star, doxtor Anna Medusa û Çawûş Pulpo Kalamares mehlûqatê deryayî yê qijkek ê la kompleksê girdî yê napolyonî de estê. Mîsyona înan na ya ke ê planet germ bikerê leteyanê cemedî bihêlînê û xo erd ra vila bikerê ke Bindestkerdişê Planktonan dest pêkeno. He çiqas ê zaf zana û organîze nêbê û çîyan serûbin bikerê zî.. heta çîyo tewr muhîm; zafê înan zaf gird nêbê zî.. Her yew beş de ê hîrêminî dest bi karêko ke têkilîya xo bi derûdormeyî de esta kenê. La ê embazî dinya û çîyanê dormeyê xo xelet fam kenê, coka zaf reyan ser nêkewenê û merdimî pê xo danê huyayîş.. Şima eşkenê daşinasnayîşê Plankton tîya de temaşe bikerê.

Pengûenê Madagaskar
Pengûenê Madagaskar

A rast; zaf kesî hinî vanê qê Kaptan (Skipper) kowalskî, rico û taybetî (Private) çar penguenî gonşîrîn û delal ê û central parkê baxçeyê heywanan de ciwîyenê. Cara ma zî wazenê ke şar winî bizano. La çira? Seba ke ê penguenî ke sey penguenanê adetîyan nêasenê, a rast tîmêka hêrîşkar ê û komandoyê ameyê têbar û qirargehêka înan a nimite zî esta. Mîsyona înan zî serûbinkerdiş û edilnayîşê baxçeyê heywanan o. Şima eşkenê daşinasnayîşê Pengûenê Madagaskar tîya de temaşe bikerê.

Pablo: Luyo Sûro Qijkek
Pablo: Luyo Sûro Qijkek

Nayo luyî kewtê şaristanan! Demo ke bocîyê luyanê tewr çêrî û kelevitî bejîyan û yabanî ra ke verê xo bidê bi şaristananê cîyayan û tehlukeyinan gelo se beno, çi qewemîyeno? Ka bêrê û embazîya Pabloyê meraqdar û kelecaninî bikerê, bivînê ke demo ke o bi birayê xo Pumkîn û waya xo Papye tewrê serebutanê kelecaninan benê se kenê û çi yeno sereyê înan ser! Şima eşkenê daşinasnayîşê Pablo: Luyo Sûro Qijkek tîya de temaşe bikerê.