Milo

Hargûşê ma yo şenik û mereqdar Milo, her beşanê xo de, bi xeylî serebûdanê xo yê neweyan û bi keyfweşîye dinya nas keno.
Gelo şima zî wazenê beşdarê nê serebûdanê ke mirdîya xo meraqdar û başkêşan bibê?
Şima vat “Eya”?
O wext de haydê ma pîya temaşe bikerê.