Woozle û Pîp

Gelê domanan, bêrê beşdarê embazanê xo, Woozle&Pip, ê ke baxçeyê sêhrdar de, cayo ke xo rê keyf û heyecan tede afirnenê û teba hemê embazanê xo macerayanê weşan ciwîyenê, bê. Ê no rayîrê xo yo derg de, zaf çîyan musenê û zanê ke yewbînan û dormeyê xo rê hurmet bikerê û gedeyan û ma û pîyanê înan rê dinyayêka weş û dewlemende biafirnê. Şima eşkenê daşinasnayîşê Woozle û Pîp tîya de temaşe bikerê.