Vico Viking

Haydê ma wenîşê Drakare û wexto ke ma  deryayan de serebûdanê Vikingan ra biewnê ma vabirkanê xo akerê.
Hem dewa Flake de, hem zî welatanê zaf dûrîyan de ma do tewlê serebûdanê Vicê Jîrî bibê.
Lajê şefê vîkîngan Vîco şenik, her tim deryayan de pî û embazanê ey reyde gêreno. La zaf reyan serebûdê bitalûkeyî vejêyenê vernîya înan.
Şima eşkenê daşinasnayîşê Vico Viking tîya de temaşe bikerê.