Mi Ra Bawer Be

Rojek Diegoyo dewe, o yo ke gonîserd o, rastê Ziggyî yeno û  Ziggy heqê hîrê waştişan dano ci.
La Ziggy, badî ke di waştişanê Diegoyî bi ca ano, hêzê ey bedilîyenê.
De hela ma biewnê nê her di embazê ke çolan de ciwîyenê se kenê?

Şima eşkenê daşinasnayîşê Mi Ra Bawer Be tîya de temaşe bikerê.