Caillou

Caillou bi rayberîya ma û pîyê xo derûdorê xo ra ewnîyeno, kifş keno û mûseno.

Caillou bi embazanê xo hîs keno, xeyal keno, awan keno.

Caillou serê ekranê Zarok TV de serebûtanê xo pare keno.