Teletabî

Her serê sibayê roj akeweno û Teletabîyê ma wirzenê.

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa û Po her serê sibayî silam danê.

Ma do her serê sibayî Zarok TV de teletabîyan reyde dans bikerê.