Doktor Bînoks

Doktor Bînoks bi xo durbin o, “nêzdî keno-dûr keno” û her roj babetek ser de xebitîyeno.

Bi zanayîşan û coşê xo, hêşê gedeyan şên keno.

Doktor Bînoks: Tena seba gedeyan nê, seba pîlan zî!