Haydîîî

Kêneka swîsreyije Haydî, cuye serê koyan ra hes kena û ca de embazan vînena.

Lajekêko bi nameye Pîtir est o ke her roj şono vere pesê bizan. Pîtir, Dapîra xo hetî de maneno, keyeyê înan koyî ra biney cêr o la dewe ra zaf dûrî nîyo.

Serdayîşê Dapîra Pîtirî û Pîtir reyde kaykerdiş Haydî keyfweş keno.

Haydî, sembola raştîye û holî ya. Hîkatêka bi çoş û pirî macera ya!