Yakarî

Hûn amade ne ku bi zarokekî Sîyûyî re macerabaziyê bikin? Yakari, bi wê jiyana xwe ya şên û xweş ku wê tevahiya zarokan xweziya xwe pê bînin, çermsorekî biçûk yê wêrek û camêr e. Ew bi hespê xwe yê bi navê Birûsko li wan çiya û baniyan ku mirov û ajel bi xêr û xweşî bi hev re dijîn û li gorî keş û hewa bar dikin ciyekî din, bi çargavî dibeze… Yakari, ji ber ku dikare bi heywan û ajelan re bipeyive, hînî awayê jiyana wan dibe…
Hûn dikarin danasînê li vir temaşe bikin!