Taqîgeha Dexter

Ev bername ji 77 beşan pêk tê û di vê bernameyê de aksîyon û honakên zanistî cih digirin û

tê de qala serboriyên zanyarekî biçûk ê bi navê Dexter tê kirin.

Hûn dikarin danasînê li vir temaşe bikin!