Stêrka Laura

Li ser çîrokeke sêhrîn û razdar tê sêwirandin û bi tevahî ji 52 beşan pêk tê.

Ezmanê ku her gav di xeyalên zarokan de ye îcar bûye qada wan.

Hûn dikarin danasînê li vir temaşe bikin!