Rêzikên Angelo

Ev rêzik ji 78 beşan pêk tê.

Naveroka vê der barê macerayên zarokekî bi navê Angelo û hevalên wî de ne.

Hûn dikarin danasînê li vir temaşe bikin!