Pipi Pûpû

Pipi, Pupu û Rosmary, ji bo ku Dê-Bav bibînin dest bi rêwîtiyekê dikin…
Ma qey hûn nizanin Dê-Bav kî ye?
De haydê, em serpêhatiyên wan ên fantastîk û komîk bi hev re kifş bikin!