Morî

Gelo berî razanê, hûn jî qet li ser ew tiştên ku li nav rojê rûdaye dihizirin? Morî li vê buwarê gelekî jêhatî ye. Morî ku li her beşekî, her car, me bi hesteke me ya cihê dide hizirandin, wê carina tirsê, carina wêrekiyê, carina jî hevaltiyê ji nû de bi me bide hizirkirin.
Gelo van hestên me, jiyana me hêsantir yan dijwartir dike? Bêguman gava Morî van hizran dike, ne tenê ye.
Hûn dikarin beşên ku hatine weşandin li ser kanala me ya Youtubeê temaşe bikin!