Morf

Erê Morfê me biçûk e lê serborîya wî mezin e.

Û bêguman ne bi tenê ye,

Morf û nas û dostên xwe, tev li malbata Zarok TV’yê dibin.