Masha û Hirço

Maşa, bi nerehetiyên xwe dev ji Hirço bernade.

Hirço jî ji ber ku gelek ji Maşa hez dike, ji bo wê kêfxweş bike her tiştî dike.

Hûn dikarin danasîna Masha û Hirço li vir temaşe bikin!