Mala Periyan

Ev fîlmkartonê me ye ji adetê der û heyecanbeş û bi çoş û xiroş, macera û serpêhatiyên Timmy Turnerê 10 salî û merivên wî yên sihêrdar raber dike. Cosmo û Wanda dikin ku bêkêrî û tewşikiyên Timmy û dersên wî yên zor, bi xirecir û wan mirazan ku bi wî didin xwestin, çareser bikin. Tevî hemû sihêrbendî û çareseriyan, ev qehremanên me yên nefsmezin ku dibêjin “em kil bikin lê kor dikin”, her tiştî li hev bin guhê hev dixin.
Hûn dikarin danasînê li vir temaşe bikin!