Hespikê Avê

Ev fîlm, serborî û macerayên malbata Hippo, nexasim yên Hespikê Avê ku biçûkê malê ye, pêşkeş dike.
Ka em bi hev re li macerayên Hespikê Avê temaşe bikin, we go erê? Hespikê Avê ku di her beşekê de derd û belayek lê diqewime, wan bi awayê xwe safî û çareser dike. Ka em lê binêrin bê ew çiqas jêhatî ye..
Hûn dikarin danasînê li vir temaşe bikin!