Gnoufs

Gnoufên daketinin dinyayê, her tiştî bi awayekî nayê famkirin dixwazin biceribînin, fam bikin û tehm bikin.

Wê gavê hûn jî werin em bi hev re li van giyandarên cuda binêrin bê jiyana wan çawa ye!

Hûn dikarin danasînê li vir temaşe bikin!