Daristana Gulbihar

Ev rêzik jî ji 52 beşan pêk tê û der barê têkiliyên hevaltiyê de ye.

Hûn dikarin danasînê li vir temaşe bikin!