KURMANCÎ     ·       KIRMANCKÎ     ·       ENGLISH

♪ Ha Lî Lî